Menu

Nieuws

09/11/2022

Bijkomende boete wegens het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder

Wanneer een verkeersovertreding werd begaan een wagen van een rechtspersoon is het mogelijk dat u nog een bijkomende boete ten belope van 509,06 EUR in de brievenbus ontvangt. Dit ondanks dat u reeds de oorspronkelijke boete hebt ontvangen én betaald. Hoe komt dit?

18/08/2020

Mijn kind wil zijn andere ouder niet meer zien, wat nu?

Soms gebeurt het dat wanneer ouders uit elkaar gaan, de kinderen meer contact willen met de ene dan wel de andere ouder. In de meest extreme gevallen sluiten kinderen zich af van één van hun ouders en verzetten ze zich tegen elk contact. Wat kan je best doen in een dergelijke situatie?

04/08/2020

Mijn ex-partner wil met de kinderen verhuizen naar de andere kant van het land, wat nu?

Jaarlijks zijn er om en bij 23.000 scheidingen in ons land. Het is niet zelden dat bij een relatiebreuk één van de partners terug naar zijn roots wenst te gaan: soms is dat naar het naburige dorp, soms is dat naar een andere provincie, maar evenwel is dat soms naar een ander land. Wat is het gevolg op de verblijfsregeling van de kinderen in zo’n geval?

21/07/2020

Mijn partner en ik gaan uit elkaar, kan mijn kind zelf kiezen bij welke ouder hij/zij verblijft?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, dient er een verblijfsregeling te worden bepaald. Het is een vaak gehoord misverstand dat kinderen vanaf twaalf jaar hun eigen verblijfsregeling mogen bepalen. Nochtans klopt dit niet: strikt genomen bepalen de personen met het ouderlijk gezag hierover voor de achttiende verjaardag (dit zijn: de ouders). Hoe werkt dit nu precies?

14/07/2020

Witwaspreventie door advocaten

Sinds 1993 zijn advocaten verplicht waakzaam te zijn voor witwaspraktijken bij hun cliënten. Dit wil zeggen dat wanneer zij verdachte verrichtingen of merkwaardige zaken opmerken met betrekking tot de identiteit van cliënten, dit zullen moeten melden. Maar hoe werkt deze waakzaamheidsplicht en cliëntenonderzoek precies?

19/05/2020

Kan ik mijn kleinkind nog zien tijdens de coronacrisis?

Grootouders ouder dan 65 zijn momenteel een risicogroep met betrekking tot het coronavirus. Nochtans is de band tussen grootouders en kleinkinderen vaak heel sterk en willen zowel de grootouders als de kleinkinderen elkaar nog zien tijdens de coronacrisis. Kan dit wel?

14/04/2020

Het coronavirus zorgt voor een tijdelijk verbod op uithuiszettingen

Op 20 maart 2020 werd door de Vlaamse Regering bij besluit een civiele noodtoestand uitgevaardigd. Op deze manier probeert de Vlaamse Regering de (zware) gevolgen van de coronacrisis op de sociale én private huurmarkt te temperen. Eén maatregel die in het oog springt, is het tijdelijk verbod op uithuiszettingen tijdens deze noodsituatie, waarover in deze blog meer informatie te vinden is.

30/03/2020

Tijdelijke werkloosheid: opgepast! De ontnuchtering kan er sneller zijn dan u denkt

Op 24 maart waren er al zo’n 1,075 miljoen mensen die in het systeem van de tijdelijke werkloosheid zaten. Dit heeft een grote financiële impact op vele gezinnen. Wat zijn nu precies de maatregelen die al genomen zijn om deze serieuze impact te verkleinen?

20/03/2020

Hoe het coronavirus invloed op de vastgoedsector en notarissen heeft

U hebt net een huis gekocht en plots valt het publieke leven ongeveer stil. U hebt net een hypothecaire lening verkregen, maar de akte moet nog getekend worden. Wat nu?

19/03/2020

Wat is de invloed van het coronavirus op de co-ouderschapsregeling?

De sinds achttien maart opgelegde maatregelen zijn zeer strikt. Zo mag u enkel buitenkomen voor de noodzakelijke verplaatsingen, maar wat betekent dit nu voor de verblijfsregeling? Moeten de kinderen blijven bij de ouder waar zij op het moment van de verstrengde maatregelen verblijven?

18/03/2020

De juridische dienstverlening verscherpt de maatregelen, maar wat betekent dit nu precies?

Rechtbanken, hoven, advocatenkantoren… alle juridische dienstverleningen verscherpen na gisteren hun voorzorgsmaatregelen. Wat is nu precies het gevolg van deze verstrengde maatregelen voor u?

17/03/2020

Het coronavirus doet ook rechtbanken maatregelen treffen

Ad Verlaw neemt maatregelen tegen het coronavirus en zal met gesloten deuren werken. Dit betekent dat consultaties niet zullen doorgaan. Het kantoor blijft echter wel bereikbaar via telefoon en e-mail indien u ons nodig heeft. Eveneens nemen de rechtbanken en hoven maatregelen. Zo bijvoorbeeld in familiezaken waarin er vrijstelling wordt verleend voor de persoonlijke verschijning van partijen, welke in de wet is vastgelegd.

16/03/2020

Ik moet mijn zaak tijdelijk sluiten door het coronavirus. Wat nu?

Op 12 maart 2020 nam de federale regering drastische maatregelen zodat de verspreiding van het coronavirus tot een minimum kan worden beperkt. Zo worden ongeveer alle lessen op scholen vanaf 16 maart opschort tot en met 3 april, Evenzo moeten winkels andere dan apothekers, voedingswinkels en winkels voor dierenvoeder sluiten in het weekend en moeten restaurants, discotheken en cafés in het algemeen sluiten. Wat nu met het inkomensverlies waarmee vele zelfstandigen worden getroffen?

07/11/2019

Wat u moet weten over de vernieuwde kinderbijslag

Op 1 januari 2019 werd de kinderbijslag hervormd en kwam in Vlaanderen het zogenaamde groeipakket in de plaats. Het belangrijkste verschil tussen beiden systemen is dat voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 hetzelfde startbedrag wordt uitbetaald, in plaats van dit startbedrag te laten afhangen van de volgorde van het kind in het gezin. Daarnaast is de leeftijdstoeslag, waardoor de kinderbijslag werd verhoogd op zes, twaalf en achttien jaar, afgeschaft.

24/09/2019

Uw touroperator failliet, wat nu?

Op maandag 23 september 2019 maakte de Britse moederonderneming Thomas Cook Group Plc het faillissement bekend. Bent u klant bij Thomas Cook? Momenteel bekijkt Thomas Cook België welke mogelijke opties er zijn om de impact van het faillissement van de Thomas Cook Group Plc te beperken voor haar Belgische klanten en medewerkers.

24/09/2019

U bent slachtoffer van een medische fout, wat nu?

Hoogstwaarschijnlijk heeft u wel al eens gehoord van het Fonds voor Medische Ongevallen. Maar weet u wanneer u aanspraak kan maken op een vergoeding van dit Fonds? In dit artikel vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste voorwaarden die door de wet gesteld worden.

17/09/2019

De rechtsbijstandsverzekering is fiscaal aftrekbaar

Op 08 mei 2019 werd de Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, dd. 22 april 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een rechtsbijstandsverzekering betaalt voor u de kosten van een advocaat, wanneer u in een juridische procedure betrokken raakt.

09/09/2019

Al gehoord van de doorgeefschenking?

Mensen leven steeds langer. Dit betekent dat kinderen bij het overlijden van hun ouders vaak niets meer tekort komen. Hun kinderen daarentegen hebben misschien wél nood aan een financieel duwtje in de rug. Door deze generatiesprong te maken, komt het vermogen van de overledene, liefst fiscaal zo voordelig mogelijk, terecht bij de kleinkinderen.

30/08/2019

Vlaamse rechtbanken maken eindelijk (serieus) werk van bemiddeling. Pilootproject van start vanaf 1 september ’19.

De ondernemingsrechtbanken en de balies van West- en Oost-Vlaanderen sloten op 20 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst af om de minnelijke oplossing van geschillen te bevorderen.

12/08/2019

Juridisch advies wat betreft buitengewone kosten

De zomervakantie is traditioneel één van de uitverkoren periodes waarin tussen ouders discussies rijzen omtrent de buitengewone kosten. Wie dient het vakantiekamp te betalen? Wat gebeurt er met de kosten voor kot en andere studie-gerelateerde kosten voor het aankomende schooljaar?

12/08/2019

Verklaring van behoud: de klok tikt

Sedert 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Wat mensen vaak over het hoofd zien is dat deze nieuwe regelgeving ongewenste effecten kan hebben op schenkingen die u reeds in het verleden deed. Zo wordt de manier waarop schenkingen in rekening worden gebracht op het tijdstip van uw overlijden compleet gewijzigd.