Menu
20/03/2020

Hoe het coronavirus invloed op de vastgoedsector en notarissen heeft

U hebt net een huis gekocht en plots valt het publieke leven ongeveer stil. U hebt net een hypothecaire lening verkregen, maar de akte moet nog getekend worden. Wat nu? 

De notarissen krijgen extra tijd voor het verlijden van officiële aktes

In regel moet een koopakte binnen vier maanden na de ondertekend verleden worden voor de notaris. Op dit moment is dan ook de registratiebelasting voor de woning verschuldigd. De Vlaamse regering verlengt nu deze termijn met twee maanden.

De gunstregimes, gekoppeld aan de datum van verlijden van de notariële akte schuiven mee op. Denk bijvoorbeeld aan de regel dat u binnen twee jaar na het verlijden van de akte in uw gezinswoning moet gedomicilieerd zijn om te kunnen genieten van het verlaagde tarief (6%) van de registratiebelasting.

Alternatieven om de akte ondertekend te krijgen

Voor aktes die dringend verleden moeten worden, zal de notaris nog steeds tot uw dienst staan. Zo kan bijvoorbeeld een akte met betrekking tot de verkoop van een onroerend goed ondertekend worden door elke partij apart uit te nodigen. Een andere optie is om bijvoorbeeld de verkoopcompromis via mail te laten ondertekenen. 

Mogelijkheid tot uitstel voor de aflossing van het hypothecair krediet

Voor wie eventueel moeilijkheden met betrekking tot de aflossing van het hypothecair krediet voorziet, kan zijn bankinstelling contacteren om tot een oplossing te komen.

Indien u door de coronacrisis met financiële zorgen zit rond uw hypothecair krediet, wacht dan niet tot uw financiële problemen onoverkomelijk zijn. Aarzel niet om contact op te nemen met uw bank, eventueel kan er een uitstel van betaling worden bekomen.  

Opmerkelijk: coronavirus zorgt voor grotere bevraging van notarissen

Ten slotte blijkt dat veel mensen notarissen bevragen in verband met familiale regelingen, zoals opstellen van huwelijkscontracten, sucessieplanningen of schenkingen door het coronavirus. Ad Verlaw kan u bij het opstellen van deze planningen eveneens bijstaan.

Nood aan advies of heeft u vragen?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via ons digitaal loket (ook mogelijk vanuit het buitenland).