Menu

The thin line between right and wrong

De Belgische wetgeving bepaalt de lijn tussen goed en fout, maar het leven is complexer dan enkel goed en fout. Advocatenkantoor Adverlaw wenst, naast gerechtsprocedures, de nadruk te leggen op een correct advies, bemiddeling en onderhandeling tussen beide partijen op zoek naar een oplossing zonder verliezers.

Snel juridisch advies via ons digitaal loket

Stel je vraag

Speak softly and carry a big stick

Streven naar bemiddeling en onderhandeling

De afgelopen 15 jaar heeft de advocatuur een belangrijke verandering ondergaan. Het voeren van procedures werd door de overheid grondig gewijzigd om het aantal gerechtelijke dossiers een flink pak te laten dalen. Meer en meer wordt er ingezet op bemiddeling teneinde een minnelijke regeling te bekomen tussen de beide partijen.

De kostprijs voor het voeren van een gerechtelijke procedure is vandaag de dag dermate hoog dat onderhandelen vaak de moeite loont. Adverlaw streeft in eerste instantie naar de minnelijke regeling van dossiers, wat uiteraard niet betekent dat uw belangen niet maximaal zullen worden behartigd, indien nodig via een gerechtelijke procedure.

Lees meer

Knowledge is power

Expertise in verschillende materies

Ons kantoor behandelt een vrij ruim aspect van het recht. Wij beschikken over een uitgebreide expertise in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, bouw- en aannemingsrecht, bancair- en insolventierecht, personen- en familierecht, handels- en economisch recht en strafrecht. Binnen elk juridisch domein beschikken wij over specialisten die het vak voor 100% beheersen.

A satisfied customer is the best business strategy of all

Ondernemingen, overheid & privésector

Naast een kwaliteitsvolle en oplossingsgerichte dienstverlening staat vertrouwen centraal. De advocaten van Adverlaw verlenen duidelijk advies en bijstand binnen onze specialisaties en doen dit op maat van elke cliënt. Zowel ondernemingen, overheid, verzekeringsmaatschappijen en particulieren kunnen beroep doen op ons.

Teamwork multiplies the success

Maak kennis met ons team

Met een gedreven team van advocaten-bemiddelaars behandelen wij elk dossier binnen onze eigen specialisaties. Elke zaak wordt op deskundige manier opgevolgd om tot de best mogelijke resultaten te komen.

Mr. Paul Demaegdt
Advocaat-vennoot

Mr. Peter Crutelle
Advocaat-vennoot

Mr. Dries Lannoo
Advocaat-vennoot

Mr. Nick Lucas
Advocaat-vennoot

Mr. Martine Van Elslander
Ere-advocaat

Stephanie Paenen
Advocaat stagiair