Menu

Expertises

Met een bijzondere expertise in een aantal belangrijke rechtstakken en met een multidisciplinair team van advocaten zorgen wij voor een efficiënte aanpak. Door onze jarenlange ervaring en de nodige contacten met experts zoals artsen en specialisten, burgerlijk ingenieurs, architecten,… kan u bij geschillen die betrekking hebben op verschillende juridische domeinen rekenen op ons.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheidsrecht bevat de rechtspraak die het herstel of de compensatie van geleden schade regelt. Verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels die de onderlinge betrekking bepalen tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. U kan bij Adverlaw terecht voor alles wat volgende zaken aanbelangt: verkeer - motorrijtuigen, burgerlijke aansprakelijkheid privé leven, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, medische aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, aansprakelijkheid architecten/stabiliteitsingenieurs, productaansprakelijkheid, consumentenrecht, regres, levens- en schuldsaldoverzekering, enz.

Experten

Bouw- en aannemingsrecht

Bouwrecht bevat het geheel van rechtsregels betreffende het bouwen, verbouwen of slopen van bouwwerken. Het aannemingsrecht bevat de rechten en plichten van de professionele bouwpartners. U kan bij Adverlaw terecht voor juridische bijstand bij contracten, verzekeringsproblematiek, aansprakelijkheid bouwactoren (o.a. architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers), enz.

Experten

Bank- en insolventierecht

Bankrecht bevat de rechtsregels betreffende de organisatie en werking van banken en financiële instellingen. Insolventierecht bevat het geheel van regels ter zake het niet (kunnen) voldoen van een debiteur aan zijn financiële verplichtingen. U kan bij Adverlaw terecht voor faillissementen, WCO procedures, collectieve schuldenregeling, enz.

Experten

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht bevat alle regelingen die betrekking hebben op individuele personen en de verhoudingen binnen een familie. U kan beroep doen op ons bij vereffeningen en verdeling, jeugdrecht, echtscheidingen, ouderschap, voogdij, enz. Voor (echt)scheidingen verwijzen we u graag door naar Echtscheidingsplanners waarbij we de focus leggen op een efficiënt advies- en bemiddelingstraject en samen respectvolte scheiden.

Experten

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht bevat alle rechtsregels die betrekking hebben tot de rechtspositie van ondernemingen. Wij hebben specialisten ter beschikking voor rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht.

Experten

Strafrecht

Het strafrecht omvat in de ruime zin het algemeen strafrecht maar ook de diverse domeinen van het bijzonder strafrecht. Advocatenkantoor Adverlaw verleent zowel preventieve bijstand via advisering nopens de toenemende bijzondere strafwetgeving, als tussenkomst bij de effectieve strafrechtelijke verdediging in alle fases van de strafprocedure, verkeersrecht, algemeen strafrecht, economisch strafrecht, sociaal strafrecht, fiscaal strafrecht, enz.

Experten