Menu

Mr. Nick Lucas

Advocaat-vennoot

Nick Lucas is vennoot en junior partner bij Adverlaw. Hij studeerde af als Master in de Rechten aan de Universiteit te Gent in 2013, met specialisatie in het burgerlijk recht en strafrecht. In zijn keuzevakken verdiepte hij zich onder meer in het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en het strafrecht (inclusief het wegverkeersrecht). Tevens bestudeerde hij het sportrecht.

Nick Lucas is advocaat te Brugge sedert 2013. Hij vervolledigde zijn stage in het Advocatenkantoor AdVerlaw onder het toezicht van zijn stagemeester Peter Crutelle. Na zijn stage ging hij aan de slag als advocaatmedewerker in het Advocatenkantoor AdVerlaw.

Sedert 2019 is Nick Lucas vennoot en junior partner bij Adverlaw,  alwaar hij zich voornamelijk toelegt op het verkeersrecht, het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (inclusief de begroting van menselijke schade) en het strafrecht. Hij verleent ook bijstand in procedures met betrekking tot de voetbalwetgeving en in het kader van het jeugdrecht.

In 2016 volgde hij met succes de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies, en is sedertdien houder van het getuigschrift

Specialisaties

  • Verkeersrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Verzekeringsrecht
  • Begroting menselijke schade
  • Strafrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Aannemings- en bouwrecht
  • Administratieve procedures inzake voetbalwetgeving
  • Jeugdrecht

"Vigilantibus, non dormientibus iura subveniunt. - Het recht komt de waakzamen ter hulp, niet zij die slapen."

C. De Koninck, Latijnse rechtsspreuken, Brugge, Die Keure, 2016, 412.

Talenkennis

Nederlands - Frans - Engels

Wenst u contact op te nemen?

U kan mij telefonisch bereiken op 050 32 07 07 of via nick.lucas@adverlaw.be.