Menu

Over ons

Opgericht in 1988 is Adverlaw één van de sterkst gefundeerde advocatenkantoren in en rond Brugge. Onze expertise in specifieke materies, jarenlange ervaring en een goede verstandhouding met de magistratuur dragen bij aan elk succes.

Meer dan 30 jaar geleden werd het kantoor opgericht door enkele advocaten die hun jarenlange balie-ervaring wilden bundelen onder één naam. Ze hadden één duidelijk doel voor ogen nl. een doorgedreven specialisatie en taakverdeling te realiseren om een optimale dienstverlening aan de cliënten aan te bieden. Het is door deze organisatie dat we doorheen de jaren een sterk gefundeerd kantoor hebben opgebouwd met als doel degelijke juridische bijstand te bieden aan bedrijven en particulieren.

"We take the time to understand the customers’ needs and vision."

Kiezen voor ervaring

Kiezen voor Adverlaw betekent dat u steeds een duidelijk en klaar antwoord krijgt op uw vragen. We luisteren naar uw verhaal en behartigen uw belangen in alle vertrouwen binnen één team.

Een multidisciplinaire aanpak

Er wordt steeds vertrokken van een grondige analyse van elke case waarbij alle bevindingen intern worden besproken met de dossierbeheerder. Rekening houdend met de doelstellingen wordt in overleg een actieplan uitgewerkt, besproken en opgestart.

Adverlaw streeft in de eerste plaats naar bemiddeling en onderhandeling tussen de betrokken partijen. Onze focus ligt op het minnelijk schikken van elk dossier waardoor we dure gerechtelijke procedures willen vermijden.

Een probleem betekent immers niet altijd een langdurig juridisch geschil. Voorafgaandelijk worden de slaagkansen en het proceseconomisch aspect van een procedure besproken. Gedurende de behandeling van het dossier, houden onze advocaten u op de hoogte van de ontwikkelingen en staan wij ter beschikking om bijkomende toelichting te verstrekken.

"Quality is the result of intelligent effort."

Maak kennis met ons team

Wij zijn vier advocaten-vennoten die zich bij de behandeling van dossiers, elk binnen hun eigen specialisaties, laten bijstaan door ervaren en gedreven advocaten-medewerkers. Maak kennis met ons team.