Menu

Mr. Peter Crutelle

Advocaat-vennoot

Peter Crutelle is vennoot en senior partner bij Adverlaw. Hij studeerde Licentiaat Rechten aan de Universiteit Gent, optie handels- en economisch recht (geslaagd met onderscheiding) en sinds 1997 advocaat te Brugge.

Peter Crutelle is sinds 2010 ook erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken en heeft eveneens  een ruime ervaring als schuldbemiddelaar, hij is bovendien ook docent communicatie, bemiddeling en onderhandeling in het kader van de BUBA-opleidingen van de stagiairs-advocaten.

Ervaring

 • Advocatenkantoor Van Elslander & Ronse, Brugge 1997-1999
 • Advocatenkantoor Pierre Ronse, Brugge 1999-2001
 • Advocatenkantoor Wéry & Associés, Brussel 2001-2003
 • Advocaat bij Ad Verlaw Advocatenkantoor vanaf 2003 en sinds 2005 als vennoot

Specialisaties

 • Aannemings- en bouwrecht
 • Personen- en familierecht (echtscheiding, vereffening en verdeling, jeugdrecht, enz.)
 • Bemiddeling in handelszaken en burgerlijke zaken
 • Vastgoedrecht (huur, pacht, contracten, enz.)
 • Handels- en economisch recht (incasso, contracten, verzekeringsproblematiek, bijstand bij opmaak van contracten, enz.)
 • Intellectueel eigendomsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Strafrecht (zowel voor de Politierechtbank, Correctionele Rechtbank of Hoven van Beroep)

"Scheid de mens van het probleem."

 

Gezien Peter Crutelle tevens geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen, ingericht door bMediation, is hij niet alleen erkend door de Federale Bemiddelingscommissie maar tevens door bMediation.

Aldus beschikt Peter Crutelle over alle competenties om conflicten uit het burgerlijk en handelsrecht buiten de klassieke gerechtelijke weg te beslechten. Dergelijke tussenpartijdige conflictoplossing heeft een aantal onmiskenbare voordelen zoals het kunnen vermijden van een vaak langdurige procedure met het daarbij horende kostenplaatje. Bovendien moet al te vaak vastgesteld worden dat een vonnis zelden zaligmakend is en vaak het begin is van een nog langer en moeizamer traject.

Vanuit de wetenschap dat een bemiddelde oplossing de betrokken partijen vlugger zal aanzetten om het akkoord (in tegenstelling tot een ongunstig, onduidelijk of soms zelfs onwerkbaar vonnis) vrijwillig te honoreren, is bemiddeling dan ook een zeer kostenefficiënt middel. Het succes van bemiddeling is niet zelden te wijten aan het feit dat partijen zich niet langer gaan ingraven op principiële en vaak rigide standpunten, doch als het ware ‘out of the box’ durven te denken waardoor hun gezamenlijke belangen kunnen gemaximaliseerd worden.

Talenkennis

Nederlands – Frans – Engels

Wenst u contact op te nemen?

U kan mij telefonisch bereiken op 050 32 07 07 of via peter.crutelle@adverlaw.be.