Menu
17/09/2019

De rechtsbijstandsverzekering is fiscaal aftrekbaar

Op 08 mei 2019 werd de Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, dd. 22 april 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat doet een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering betaalt voor u de kosten van een advocaat, wanneer u in een juridische procedure betrokken raakt. Denk maar aan een dagvaarding voor de Politierechtbank wegens een verkeersinbreuk.

De rechtsbijstandsverzekering toegankelijker

De federale regering wil met voormelde wet bekomen dat meer Belgen dergelijke verzekering gaan afsluiten en dus makkelijker toegang krijgen tot een advocaat. Eén van de manieren om dat bekomen, bestaat uit het fiscaal aantrekkelijk maken van deze verzekering. Zo werd de rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar gemaakt. 

Wanneer aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, zal er een belastingvermindering van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2020 op de verzekeringspremies die worden betaald vanaf 01 september 2019. 

Goed verzekerd, is half gewonnen!

Ons advocatenkantoor wordt zeer frequent geraadpleegd om in dergelijke dossiers op te treden en beschikt aldus over de vereiste knowhow om u zo goed mogelijk te informeren. Evenzeer wordt u door onze advocaten bijgestaan in uw contacten met uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Wenst u meer informatie?

Neem contact op met de advocaten van Adverlaw. We adviseren u graag.