Menu
30/03/2020

Tijdelijke werkloosheid: opgepast! De ontnuchtering kan er sneller zijn dan u denkt

Op 24 maart waren er al zo’n 1,075 miljoen mensen die in het systeem van de tijdelijke werkloosheid zaten. Dit heeft een grote financiële impact op vele gezinnen. Wat zijn nu precies de maatregelen die al genomen zijn om deze serieuze impact te verkleinen? 

Het systeem van de tijdelijke werkloosheid

In het systeem van de tijdelijke werkloosheid heeft een persoon recht op een uitkering ten belope van 70% van zijn brutoloon. Dit brutoloon wordt echter begrensd tot 2.754,76 euro. Indien u op tijdelijke werkloosheid wordt gezet wegens overmacht (het coronavirus) heeft u daarenboven recht op een supplement van 5,63 euro per dag.

Op dit brutobedrag moet echter wel de bedrijfsvoorheffing ten belope van 26,75% ingehouden worden. Concreet betekent dit dat indien u een maand onder het statuut tijdelijke werkloosheid wordt geplaatst, u maximum 1.519,79 euro netto ontvangt.

De minister van werk nam de beslissing dat momenteel iedereen die onder het statuut van de tijdelijke werkloosheid valt, een forfaitaire vergoeding ontvangt en dit ongeacht het bedrag waarop hij/zij werkelijk recht heeft.

Een opmerking over deze forfaitaire vergoeding is op zijn plaats: indien u blijkt recht te hebben op een vergoeding die lager is dan de forfaitaire vergoeding, zal het door u teveel ontvangen bedrag later worden teruggevorderd. Het is aangeraden om contact op te nemen met uw vakbond, zodat zij het concrete bedrag van de uitkering voor u kunnen berekenen.

Geen maaltijdcheques of onkostenvergoedingen

Een extralegaal voordeel dat bij velen zal wegvallen, zijn de maaltijdcheques. Gezien maaltijdcheques worden uitgekeerd per effectief gepresteerde dag, zal u bij tijdelijke werkloosheid er geen recht meer op hebben.

Daarnaast kan er eveneens geen onkostenvergoeding worden uitbetaald. Er worden namelijk noch forfaitaire, nochreële kosten gemaakt door de werkgever gezien er geen prestaties door de werknemer worden geleverd.

Andere extralegale voordelen: belang van de cao / bedrijfspolicy

Of andere extralegale voordelen worden uitbetaald, zal afhangen van de cao waartoe uw werkgever behoort of de bedrijfspolicy.

Zo bepalen de cao’s bijvoorbeeld of de dagen van de tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening eindejaarspremie, ecocheques of niet-recurrente bonussen. Een cao kan u terugvinden via de zoekfunctie op de website van werk.belgie.be.

Daarnaast hangt het van de bedrijfspolicy af of hospitalisatieverzekering, smartphone, laptop of bedrijfswagen nog langer worden gedekt.

Nood aan advies of heeft u vragen?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via ons digitaal loket (ook mogelijk vanuit het buitenland).