Menu
19/03/2020

Wat is de invloed van het coronavirus op de co-ouderschapsregeling?

De sinds achttien maart opgelegde maatregelen zijn zeer strikt. Zo mag u enkel buitenkomen voor de noodzakelijke verplaatsingen, maar wat betekent dit nu voor de verblijfsregeling? Moeten de kinderen blijven bij de ouder waar zij op het moment van de verstrengde maatregelen verblijven?

In regel: de verblijfsregeling blijft zoals bepaald in het vonnis

In principe verandert het coronavirus niets aan de regeling zoals deze bepaald is in het vonnis van de rechtbank. Elke ouder heeft namelijk het recht op contact met zijn kind.

Er is geen verbod op de verplaatsingen van een kind om bij zijn andere ouder te verblijven, maar bij de wissels wordt gevraagd deze zo kort mogelijk te houden en de nodige maatregelen (zoals voldoende afstand houden) te respecteren.

Gezond verstand en communicatie tussen alle partijen primeert

Er wordt gevraagd aan ieder om zijn of haar gezond verstand te gebruiken. Zo bijvoorbeeld als één van de ouders of kinderen blijkt ziek te zijn, is het aangewezen om de verblijfsregeling even stil te leggen.

Ook is het verder niet aangewezen om op dit moment veel materiële dingen te verhuizen tussen de verschillende gezinnen. Op deze manier wordt de mogelijke verspreiding van het virus zo klein mogelijk gemaakt.

Nood aan advies of heeft u vragen?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via ons digitaal loket (ook mogelijk vanuit het buitenland).