Menu
09/11/2022

Bijkomende boete wegens het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder

Er werd een verkeersovertreding begaan met een wagen van een rechtspersoon. Ondanks dat de boete voor deze overtreding werd betaald, ontvangt u lange tijd na de oorspronkelijke boete toch nog een bijkomende boete ten belope van 509,06 EUR in de brievenbus. Hoe komt dit? 

Het antwoord op deze vraag is terug te vinden in artikel 67ter Wegverkeerswet, volgens hetwelk de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, verplicht is om de identiteit van de bestuurder mee te delen binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. 

Deelt u de identiteit niet mee, dan begaat u een nieuwe wetsovertreding en loopt u dus het risico op een bijkomende boete.

Dit is de reden waarom er recent in de media heel wat personen ontzet reageerden na ontvangst van hun bijkomende boete ten belope van 509,06 EUR.

Kunt u hiertegen iets doen? Jawel, er is namelijk een mogelijkheid om deze bijkomende boete te betwisten en wel om onder meer volgende reden.

In december 2021 heeft de FOD Justitie het ontwerp van haar boetebrieven immers aangepast. Bij oude boetebrieven (vóór 20 december 2021) werd de vraag naar de identiteit van de bestuurder als bijlage toegevoegd. Om deze identiteit kenbaar te maken, diende u gebruik te maken van het online betwistingsformulier, wat bij vele mensen leidde tot verwarring. Had u de oorspronkelijke boete betaald, dan was er namelijk geen sprake van een betwisting, maar moest u toch het betwistingsformulier invullen om de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken. Aan deze onduidelijkheid kwam een einde door een nieuwe boetebrief in te voeren vanaf 20 december 2021.

Wanneer u dus een boete ontvangt wegens het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder én u kreeg de vraag naar de identiteit van de bestuurder vóór 20 december 2021 op basis van de oude boetebrieven, kan u bijgevolg de bijkomende boete betwisten.

Daarnaast kan er ook nog op basis van andere gronden betwisting worden gevoerd. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat het niet volstaat dat het openbaar ministerie bewijst dat zij een vraag naar de identiteit van de bestuurder heeft verzonden, maar dat ze ook moet bewijzen dat de rechtspersoon effectief kennis heeft gekregen van deze vraag.

Hebt u dergelijke bijkomende boete ontvangen en wenst u deze te betwisten, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren. Diverse advocaten op ons kantoor hebben zich gespecialiseerd in het verkeersrecht en kunnen u dus steeds bijstaan.

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via het contactformulier