Menu
18/08/2020

Mijn kind wil zijn andere ouder niet meer zien, wat nu?

Soms gebeurt het dat wanneer ouders uit elkaar gaan, de kinderen meer contact willen met de ene dan wel de andere ouder. In de meest extreme gevallen sluiten kinderen zich af van één van hun ouders en verzetten ze zich tegen elk contact. Wat kan je best doen in een dergelijke situatie?

Het niet-afgeven van de kinderen is een strafbaar feit

U moet weten dat wanneer u uw kinderen niet naar de andere ouder brengt, zelfs al willen zij dat niet, u hiervoor strafbaar kan worden gesteld. Dit geldt enkel wel in de situatie waar er een gerechtelijke beslissing is tussengekomen en de verblijfsregeling op papier staat.

 In artikel 431 en artikel 432 van het Strafwetboek zijn straffen voorzien voor de ouder die weigert het kind over te dragen aan de andere ouder, hoewel dit voorzien was in een akte, bijvoorbeeld in een door de rechter uitgesproken echtscheidingsvonnis.

Beide artikelen voorzien een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar, welke eventueel kunnen worden gecombineerd met een geldboete tot 800 euro.

Het opleggen van een dwangsom door de familierechtbank

De ouder die zijn kind niet te zien krijgt, kan eveneens naar de familierechtbank stappen om te laten vaststellen dat de verblijfsregeling niet wordt gerespecteerd. In dat geval kan de rechtbank ervoor kiezen om bijvoorbeeld een dwangsom op te leggen telkens wanneer de andere ouder de verblijfsregeling niet respecteert.  

Ik wil mijn kind niet dwingen om bij de andere ouder langs te gaan

Een vaak gebruikt tegenargument is dat het kind niet naar de ene ouder wil gaan en de andere ouder het kind niet wil dwingen tot contact.

De rechtbank zal dit niet zo snel aanvaarden. In het algemeen meent de rechtbank dat het, behoudens bijzondere omstandigheden, toebehoort tot de taken van een ouder om het kind aan te sporen contact te hebben met de andere ouder en indien nodig, eventueel zijn ouderlijk gezag hiertoe te gebruiken.

Zo zal de rechtbank enkel oordelen dat een kind de andere ouder niet hoeft te bezoeken wanneer dit in zijn belang is. Denk maar aan situaties van geweld, verslavingen of wanneer de andere ouder met psychologische moeilijkheden kampt.

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via ons digitaal loket (ook mogelijk vanuit het buitenland).