Menu
18/03/2020

De juridische dienstverlening verscherpt de maatregelen, maar wat betekent dit nu precies?

Rechtbanken, hoven, advocatenkantoren… alle juridische dienstverleningen verscherpen na gisteren hun voorzorgsmaatregelen. Wat is nu precies het gevolg van deze verstrengde maatregelen voor u?

Gerechtsdeurwaarders: exploten worden nog steeds betekend

Dagvaardingen zullen nog steeds worden betekend en zodus kunnen nieuwe zaken nog steeds worden ingeleid, maar uitgezonderd in geval van hoogdringendheid én onder uitdrukkelijke machtiging van de voorzitter van de desbetreffende rechtbank, zal de inleidingszitting pas na negentien april 2020 plaatsvinden.

Bij de betekening van een deurwaardersexploot zal de deurwaarder strikte afstand bewaren en zijn informatieverplichting tot de hoogst noodzakelijke mededelingen beperken. Er wordt voor de betekening van andere exploten dan dagvaardingen (bijvoorbeeld van een vonnis) voorrang gegeven aan deze die dringend of hoogst noodzakelijk zijn.

Rechtbanken en hoven: dwingende maatregelen

Het college van rechtbanken en hoven legt dwingende maatregelen op betreffende de toegang tot de gerechtsgebouwen. Dit kan alleen maar worden toegejuicht. U mag enkel nog een gerechtsgebouw betreden als burger indien u bent opgeroepen voor een zitting, om uw rijbewijs op te halen bij de griffie, of om hoger beroep / een voorziening in te stellen in een strafzaak.

Op de rechtbanken zelf wordt een minimale dienstverlening gewaarborgd

Een burgerlijke zaak zal ofwel via de schriftelijke procedure verlopen ofwel wordt door de rechtbank uitstel verleend. Het hangt nog altijd van de voorzitter van de rechtbank zelf af of de zaken al dan niet worden behandeld of uitgesteld.

In familiezaken zullen de zaken doorgaan zonder de verplichte persoonlijkheid aanwezigheid van partijen, dat dit belangrijk is, werd in onze vorige blogpost al opgemerkt. Indien de persoonlijke aanwezigheid van een persoon noodzakelijk wordt geacht dan zal de zaak worden uitgesteld tot na 19.04.2020.

In West-Vlaanderen zal de correctionele rechtbank enkel de zaken behandelen waarin er aangehoudenen zijn. Men zal ook in regel geen gevangenen meer overbrengen naar het gerechtsgebouw om zo het besmettingsrisico in te dijken.

De strafzaken (met uitzondering van dringende zaken) van de politierechtbank in West-Vlaanderen zullen  worden uitgesteld. Er zullen nieuwe oproepingen worden verstuurd eens er duidelijkheid is wanneer de zittingen zullen kunnen doorgaan.

Ad Verlaw werkt achter gesloten deuren

Ook Ad Verlaw neemt maatregelen tijdens deze coronacrisis. Wij blijven nog steeds tot uw dienst. Er kunnen geen consultaties op kantoor plaatsvinden, maar telefonisch of per e-mail staan wij steeds voor u klaar.

Nood aan advies of heeft u vragen?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via ons digitaal loket (ook mogelijk vanuit het buitenland).