Menu
21/07/2020

Mijn partner en ik gaan uit elkaar, kan mijn kind zelf kiezen bij welke ouder hij/zij verblijft?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, dient er een verblijfsregeling te worden bepaald. Het is een vaak gehoord misverstand dat kinderen vanaf twaalf jaar hun eigen verblijfsregeling mogen bepalen. Nochtans klopt dit niet: strikt genomen bepalen de personen met het ouderlijk gezag hierover voor de achttiende verjaardag (dit zijn: de ouders). Hoe werkt dit nu precies?

Wanneer wordt een minderjarige gehoord?

Ouders kunnen altijd onderling overeenkomen wat betreft de verblijfsregeling van de kinderen. Wanneer dat niet gebeurt zal de rechter moeten beslissen over de verblijfsregeling.

In dat laatste geval zullen kinderen vanaf twaalf jaar steeds worden uitgenodigd door de rechter om te luisteren naar hun wensen, maar eveneens om uit te zoeken wat de reden is waarom een kind aangeeft liever bij de ene dan de andere ouder te wonen: misschien mag het kind bij de ene ouder meer snoep eten, is er een geliefd huisdier aanwezig in de woning of heeft het kind nu eenmaal een veel betere band met de ene ouder dan de andere.

De minderjarige kan bovendien zelf verzoeken om gehoord te worden. Het verzoek kan via gewone brief of via een verschijning op de zitting plaatsvinden.

Moet een kind vanaf twaalf jaar gehoord worden?

De jeugdrechter is verplicht om het kind vanaf twaalf jaar uit te nodigen zodat het zijn of haar wensen kenbaar kan maken. Het kind is echter niet verplicht om hierop in te gaan.

Daarnaast kunnen kinderen jonger dan twaalf jaar ook worden gehoord. Dit gebeurt op hun verzoek, op verzoek van de partijen of door de rechter zelf. De rechter kan dit verzoek echter weigeren bijvoorbeeld wanneer hij de mening toegedaan is dat het kind niet beschikt over het vereiste onderscheidingsvermogen.

Invloed van de wensen op het kind op de beslissing van de rechter

Afhankelijk van de reden waarom een kind liever bij de ene dan de andere ouder, zal de rechter rekening houden met de wensen van het kind. De rechter zal meer waarde hechten aan het feit dat het kind zich meer thuis voelt bij de ene ouder dan de andere dan wanneer het kind meer computerspelletjes mag spelen.

De leeftijd van het kind speelt ook een rol in de mate dat de rechter een beslissing neemt: een keuze van adolescent van zeventien jaar oud zal zwaarder doorwegen dan een kind van twaalf jaar oud.

Kan mijn kind nu zelf beslissen over zijn verblijf?

 

Uit het bovenstaande werd al duidelijk dat een kind niet zelf kan beslissen waar hij/zij zal verblijven bij een breuk tussen de ouders. Echter zal het kind, indien het dit wenst, worden gehoord door de rechter en kan hij/zij zijn wensen uiten.

De rechter maakt nog steeds autonoom een beslissing in verband met de verblijfsregeling wanneer ouders er zelf niet uitkomen, maar hij zal wel in minder of meerdere mate rekening houden met de wensen van het kind.

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via ons digitaal loket (ook mogelijk vanuit het buitenland).