Menu
16/03/2020

Ik moet mijn zaak tijdelijk sluiten door het coronavirus. Wat nu?

Op 12 maart 2020 nam de federale regering drastische maatregelen zodat de verspreiding van het coronavirus tot een minimum kan worden beperkt. Zo worden ongeveer alle lessen op scholen vanaf 16 maart opschort tot en met 3 april, Evenzo moeten winkels andere dan apothekers, voedingswinkels en winkels voor dierenvoeder sluiten in het weekend en moeten restaurants, discotheken en cafés in het algemeen sluiten. Wat nu met het inkomensverlies waarmee vele zelfstandigen worden getroffen?

Noodhulp voor de horeca

De Vlaamse regering trekt honderd miljoen euro uit voor speciale crisiswaarborgen zodat bedrijven getroffen door de Corona-crisis hun rekeningen kunnen blijven betalen.

Daarnaast zorgt de Vlaamse regering voor forfaitaire vergoedingen. 4.000 euro voor bedrijven die verplicht dicht moeten (zoals bedrijven uit de horeca-sector) en 2.000 euro voor winkels die in het weekend moeten sluiten. Er wordt ook voorzien in een verdere regeling à 160 euro per dag indien de maatregelen langer duren dan tot 3 april (zoals momenteel voorzien).

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen en die worden gedwongen hun zelfstandige activiteit stop te zetten door economische moeilijkheden kunnen een uitkering aanvragen indien er voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

Het overbruggingsrecht bevat een tweeledige steun. Er is een financiële steun, waardoor je tot twaalf maanden een financiële uitkering kan verkrijgen. Daarnaast kan je maximaal vier kwartalen je rechten op medische verzorging, gezinsbijslag / groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behouden. Er worden echter wel geen pensioenrechten opgebouwd in deze periode.

Het overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij je sociale verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

Wat als ik zelf mensen tewerkstel?

Door het coronavirus kan u eventueel uw werknemers niet meer tewerkstellen. In dat geval komen uw werknemers, zowel arbeiders als bedienden, in aanmerking voor een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020 door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daar waar de werkloosheidsuitkering normaliter 65% bedraagt, wordt dit verhoogd naar 70%.

Je vraagt dan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Deze aanvraag bevat ook enkele noodzakelijke gegevens zoals bijvoorbeeld de voorziene werkloosheidsduur, de identiteit van betrokken werknemers en de reden van overmacht (coronavirus).

Heeft u nog vragen over de gevolgen van het coronavirus voor uw inkomsten?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw voor een afspraak of stel uw vraag rechtstreeks via ons digitaal loket (ook mogelijk vanuit het buitenland).