Menu
12/08/2019

Verklaring van behoud: de klok tikt

Sedert 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Wat mensen vaak over het hoofd zien is dat deze nieuwe regelgeving ongewenste effecten kan hebben op schenkingen die u reeds in het verleden deed. Zo wordt de manier waarop schenkingen in rekening worden gebracht op het tijdstip van uw overlijden compleet gewijzigd.

U heeft echter nog een halve maand de tijd om u hieraan te verhelpen.

Geen onderscheid roerende en onroerende schenkingen in het nieuwe erfrecht

In het kader van het oude erfrecht werd een onderscheid gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. Daar waar men voor de roerende goederen teruggreep naar een waardering op het ogenblik waarop de schenking is gebeurd, werd bij onroerende goederen gekeken naar de waarde op het ogenblik van overlijden.

Sinds 1 september laat men dit onderscheid varen en kijkt men zowel bij roerende als bij onroerende goederen naar de waarde op het moment dat de schenking is gebeurd. Deze waard wordt vervolgens, op basis van de index der consumptieprijzen, geïndexeerd tot op datum van overlijden.

Niet enkel zo voor nieuwe schenkingen

In tegenstelling tot wat men zou denken geldt deze nieuwigheid niet enkel voor nieuwe schenkingen, maar ook voor alle schenkingen die voor 1 september zijn gebeurd, hetgeen onverwachte gevolgen met zich kan meebrengen.

Stel uw oude schenkingen veilig

Om te voorkomen dat deze nieuwe regel ook op uw oude schenkingen van toepassing is, kan u uiterlijk nog tot 1 september 2019 een ‘verklaring van behoud’ afleggen bij de notaris. Hiermee geeft u aan dat op schenkingen die u deed voor 1 september nog de oude regels dienen te worden toegepast.

Het is geenszins zo dat iedereen die schenkingen heeft gedaan in het verleden zich dient te reppen naar de notaris om een dergelijke verklaring af te leggen. Wel is het van belang om de afweging te maken of de gevolgen van de nieuwe regelgeving enigszins aansluiten bij wat u voor ogen hebt.

Juridische bijstand voor het maken van de juiste keuze

Uiteraard kunnen de advocaten erfrecht van advocatenkantoor Adverlaw u bijstaan. Beantwoord de nieuwe regeling aan uw wensen, hoeft u verder niets te ondernemen. Is dit niet het geval gaat u best even langs bij uw notaris. Dit kan slechts nog tot 1 september 2019. Niet treuzelen is dus de boodschap!