Menu
11/02/2021

Kan uw werkgever u verplichten tot vaccinatie tegen Covid-19?

Kan uw werkgever u verplichten tot vaccinatie tegen Covid-19?

Het afgelopen jaar domineerde Covid-19 ons persoonlijk- en bedrijfsleven. De nadruk ligt bij het solidair zijn met de anderen en het houden van de nodige afstand zowel in het privaat leven, als op de werkvloer. 

 

Met het coronavaccin tracht de overheid de impact van het coronavirus op het dagelijkse leven in te perken. 

 

Een vaccinatie zou dus een rechtstreekse invloed hebben op onze relatie met de andere mens en al zeker de organisatie op de werkvloer gunstig beïnvloeden.

 

Evenwel heeft ieder individu de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren. 

 

In deze nieuwe werkelijkheid heeft de vrijheid van het individu evenwel zijn beperkingen naar de medemens toe.

 

Iedereen is het eens met het idee dat best zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden om zo een algemene immuniteit op te bouwen en het virus in te dammen of zelfs definitief te weren.

 

De vraag die zich stelt is of een werkgever zijn werknemers kan verplichten tot een Covid-19-vaccinatie om de gezondheid van zijn personeel en de continuïteit van zijn onderneming te waarborgen?

 

Het antwoord is simpel: neen.

 

De coronavaccinatie is immers niet bij wet verplicht. 

 

Uw werkgever kan u dus niet dwingen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus gezien dergelijke verplichting indruist tegen het recht op privéleven en persoonlijke integriteit van het individu op zich. 

 

Dat heeft tot gevolg dat een werkgever nooit kan overgaan tot ontslag van een werknemer die zich niet wenst te vaccineren. De werkgever kan zijn werknemers enkel aansporen om zich te laten vaccineren. 

Wel kan de werkgever overeenkomstig de wettelijke verplichtingen een aantal veiligheidsmaatregelen (bv: mondmaskerplicht, afstand houden edm.) opleggen teneinde de impact van het virus in te dammen.

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via ons contactformulier