Menu
14/10/2022

Fietsstraat

Het begin van een fietsstraat kan u herkennen aan een specifiek verkeersbord. De fietsstraat loopt vanaf het verkeersbord tot aan het volgende kruispunt.

Is de fietsstraat een éénrichtingsstraat, dan mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Is de fietsstraat echter een tweerichtingsstraat, dan mogen fietsers enkel de volledige breedte van de rechterrijstrook innemen. 

De bestuurders van rijwielen en speedpedelecs worden, wat betreft de fietsstraten, sinds 1 juli 2019 gelijkgesteld met fietsers. Fietsers, bestuurders van rijwielen en speedpedelecs mogen elkaar inhalen. 

Bestuurders van gemotoriseerde voertuigen, zoals automobilisten en motors, mogen fietsers, bestuurders van rijwielen en speedpedelecs echter niet inhalen, ook niet als de weg daarvoor breed genoeg is. Het inhaalverbod negeren vormt een overtreding van de eerste graad, dewelke door een Politierechtbank bestraft kan worden met een geldboete van 10,00 tot 250,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen, x8). De politie kan echter ook onmiddellijk een geldboete opleggen, deze bedraagt minstens 58,00 euro. 

Voor alle weggebruikers, dus ook voor fietsers, bestuurders van rijwielen en speedpedelecs, geldt dat ze niet sneller dan 30 km/u mogen rijden, ook als er geen fietser, bestuurder van een rijwiel of speedpedelec te zien is.

Fietsers, bestuurders van rijwielen en speedpedelecs moeten nog steeds voorrang verlenen aan andere bestuurders die van rechts komen.

In een fietsstraat gelden de gewone parkeerregels. Er geldt in principe geen algemeen parkeerverbod.

Een gebied met aaneengeschakelde fietsstraten kan een fietszone vormen. Het begin en einde van deze zone kan u herkennen aan deze verkeersborden. 

In een fietszone gelden dezelfde regels als in een fietsstraat.

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via het contactformulier