Menu
23/09/2022

Ik heb een autoverzekering afgesloten en toch moet ik instaan voor de schade van een verkeersongeval. Hoe kan dat?

Elke bestuurder van een voertuig is verplicht zich te laten verzekeren vooraleer hij de baan opgaat. Dit betreft een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ (hierna BA-verzekeraar). 

Deze BA-verzekeraar vergoedt de slachtoffers van een verkeersongeval.

Evenwel beschikt uw BA-verzekeraar over de mogelijkheid om de uitgaven die zij aan het slachtoffer heeft betaald, van u terug te vorderen. Dit heet het verhaalsrecht of regres. 

Niet voor elke fout die u als bestuurder hebt begaan, zal de BA-verzekeraar zijn uitgaven van u terugvorderen. Dit hangt af van de omstandigheden waarin het verkeersongeval heeft plaatsgevonden. De bekendste voorbeelden zijn wanneer de bestuurder dronken was of verdovende middelen had genomen. 

Uw BA-verzekeraar zal eerst de schade van de slachtoffers vergoeden en uitbetalen, maar kan dit dan achteraf terugvragen van de bestuurder.

Dit verhaalsrecht van uw BA-verzekeraar is aan strikte voorwaarden onderworpen en wordt geregeld in artikel 152 van de Verzekeringswet.

Zo moet uw BA-verzekeraar u ‘tijdig’ en in ‘duidelijke bewoording’ meedelen dat hij gebruik zal maken van het verhaalsrecht.

Daarnaast zal de BA-verzekeraar in bepaalde gevallen ook een oorzakelijk verband moeten bewijzen tussen bijvoorbeeld de dronkenschap en het verkeersongeval.

De voorwaarden die door uw BA-verzekeraar moeten worden nageleefd om haar uitgaven van u te kunnen terugvorderen, kunnen in de praktijk aanleiding geven tot discussies. Wanneer de BA-verzekeraar de voorwaarden niet heeft nageleefd, is het verhaalsrecht vervallen en kan men dus niet terugvorderen.

Aangezien dit om aanzienlijke bedragen kan gaan, kan het van belang zijn om toch even een advocaat te raadplegen, wanneer u een brief van uw BA-verzekeraar zou ontvangen, waarin zij meedelen hun verhaalsrecht te zullen uitoefenen.

Ons kantoor beschikt over verschillende advocaten die zich gespecialiseerd hebben in het verzekeringsrecht en u dus steeds kunnen bijstaan in het kader van een verhaalsvordering. Belangrijk hierbij is tevens te vermelden dat onder bepaalde voorwaarden uw rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomt in het ereloon en de kosten van een advocaat die u verdedigt tegen een verhaalsvordering van de BA-verzekeraar.

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via het contactformulier