Menu
16/09/2022

Is de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap een onderneming?

Is de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap een onderneming?

Deze vraag werd gesteld aan het Hof van Cassatie, dat er zich over uitsprak in haar arrest van 18 maart 2022 (Cass. 18 maart 2022, C.21.0006.F).

Het antwoord op deze vraag is van belang voor de toepassing van het insolventierecht. Enkel ondernemingen kunnen failliet verklaard worden.

 

Het begrip ‘onderneming’/’ondernemer’

De vraag die aan het Hof van Cassatie werd gesteld, gaat over een natuurlijke persoon (zaakvoerder of bestuurder) die een functie uitoefent binnen een vennootschap. 

Als eerste is het nuttig om te weten wat onder een onderneming of ondernemer wordt begrepen, en wat de wet hierover zegt. 

De definitie voor onderneming is terug te vinden in het Wetboek Economisch Recht (WER). Artikel I.1, 1° WER stelt dat iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, als onderneming beschouwd moet worden. 

 

Arrest Hof van Cassatie 18 maart 2022

In het arrest van 18 maart 2022 stelt het Hof van Cassatie dat een bestuurder van een vennootschap geen onderneming is, wegens gebrek aan een ‘eigen organisatie’ die te onderscheiden is van die van de vennootschap. 

Het arrest van het Hof van Cassatie verwijst eveneens naar het WER, naar de omschrijving van een onderneming. Het betreft een ‘organisatie met middelen om een professionele activiteit als zelfstandige uit te oefenen’.

Een bestuurder en/of zaakvoerder die zijn mandaat uitoefent buiten iedere eigen organisatie om, is volgens het Hof geen onderneming.

 

De bestuurder en/of zaakvoerder in kwestie kon dus niet failliet worden verklaard.

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via het contactformulier