Menu
04/03/2021

De gevolgen van de Brexit op export en import van goederen

De gevolgen van de Brexit op export en import van goederen

2020, een jaar waarin uw bedrijf vermoedelijk niet gespaard is gebleven. Naast de COVID-19 crisis die onverwacht kwam opduiken, was ook de BREXIT alomtegenwoordig. 

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten en is voortaan te beschouwen als een “derde land”. Uw bedrijf zal hiervan amper iets opgemerkt hebben gelet op het terugtrekkingsakkoord dat van kracht was tot en met 31 december 2020.  

Vanaf 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese interne markt en de douane-unie. Op de valreep werd nog een handels- en samenwerkingsakkoord gesloten tussen de EU en het VK. Hierdoor zullen geen importtarieven geheven worden op producten die van EU- of VK-preferentiële origine zijn.

Export van goederen naar het VK 

Naast de douaneformaliteiten waarmee u te maken zal krijgen dient u er rekening mee te houden dat er wellicht langere wachttijden zullen zijn aan de grens. U bent dus best voorbereid bij transport naar het Verenigd Koninkrijk. 

Met welke formaliteiten dient u nu rekening te houden? Hieronder vindt u een overzicht.

 • Vraag uw EORI-nummer (= een douane identificatienummer) aan;
 • Dien tijdig uw uitvoeraangifte in; 
 • Kijk na welke specifieke douanevergunningen u nodig heeft en vraag deze tijdig aan; 
 • Voorzie een oorsprongsverklaring;
 • Vraag uw leverancier om een leveranciersverklaring op te stellen, indien nodig;
 • Hou rekening met de btw-procedure;
 • Kijk na of u instaat voor de Britse invoeraangifte;
 • Hou rekening met interne meerkosten en wisselkoersschommelingen.

Invoer van goederen uit het VK

Bij het binnenbrengen van goederen uit niet-EU landen in het douanegebied dienen eveneens een aantal formaliteiten te worden voldaan. 

 • Vraag uw EORI-nummer aan;
 • Geef de ingevoerde goederen aan via de invoeraangifte;
 • Verzamel bewijs omtrent de oorsprong van het product;
 • Vraag preferentie aan in uw douaneaangifte;
 • Hou rekening met de btw-procedure;
 • Zie na of de ingevoerde goederen voldoen aan de EU-voorschriften;
 • Hou rekening met interne meerkosten en wisselkoersschommelingen.

Nuttige links :

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel uw vraag rechtstreeks via ons contactformulier