Menu
25/02/2021

Het belang van een plaatsbeschrijving bij huurovereenkomsten

Het belang van een plaatsbeschrijving bij huurovereenkomsten

Misschien klinkt één van volgende situaties u bekend in de oren : uw huurcontract loopt op zijn einde of is reeds afgelopen en ‘plots’ ontvangt u afrekeningen van diverse kosten. De verklaring van de verhuurder is simpel: u heeft schade aangericht aan het gehuurde goed. 

Het omgekeerde is eveneens mogelijk : wanneer huurders zich niet als ‘de goede huisvader’ gedragen, kan u als verhuurder geconfronteerd worden met huurschade. 

Ongeacht in welke van beide situaties u zich bevindt, het is geen fraai verhaal. Toch kan reeds vooraf heel wat stress vermeden worden door een plaatsbeschrijving op te stellen. 

De plaatsbeschrijving 

Het opstellen van een plaatsbeschrijving bij het sluiten van een huurovereenkomst kan heel wat problemen vermijden die bij beëindiging van de huur kunnen rijzen. In principe is het opstellen van een plaatsbeschrijving verplicht, zowel bij woninghuur (= de huur van een hoofdverblijfplaats), als bij studentenhuisvesting (= de huur van een studentenkot). Toch valt het vaak voor dat geen plaatsbeschrijving voorhanden is.

Ga dus zeker na of een plaatsbeschrijving werd opgesteld wanneer u geconfronteerd wordt met huurschade.

Er is geen plaatsbeschrijving opgesteld 

Wanneer er vooraf geen plaatsbeschrijving werd opgesteld, bepaalt artikel 1731 Burgerlijk Wetboek dat verondersteld wordt dat de huurder het pand heeft ontvangen in dezelfde staat als het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, m.a.w. de verhuurder moet hier opdraaien voor eventuele huurschade. 

Hoewel het vermoeden in voormeld artikel van het Burgerlijk Wetboek kan weerlegd worden, blijkt het in praktijk toch zeer moeilijk om het bewijs te leveren dat de huurder de schade in kwestie heeft veroorzaakt. Dit kan tot zeer onbillijke gevolgen leiden. Het is dus belangrijk dat u een duidelijke en omstandige plaatsbeschrijving laat opmaken bij de start van de huurovereenkomst. 

Er is wel een plaatsbeschrijving opgesteld 

Is er vooraf wel een plaatsbeschrijving opgesteld, dan moet de huurder het pand in de staat teruggeven zoals bepaald in deze plaatsbeschrijving. 

Opgelet : de ene plaatsbeschrijving is de andere niet. Om juridisch geldig te zijn, moet de plaatsbeschrijving aan volgende criteria voldoen : 

  • Zowel de huurder als verhuurder (of hun vertegenwoordiger) moeten tijdens het opstellen van de plaatsbeschrijving aanwezig zijn ; 
  • De plaatsbeschrijving moet gedateerd zijn ;
  • De plaatsbeschrijving moet ondertekend worden door zowel de huurder als verhuurder (of hun vertegenwoordiger) ;
  • Ze moet zo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk worden opgesteld. 

Evenwel moet opgelet worden met de zogenaamde standaardclausule waarin de huurder verklaart het pand in “goede staat” te hebben ontvangen. Deze algemene bewoordingen gelden niet als plaatsbeschrijving. 

Heeft u nog vragen of nood aan advies?

Aarzel niet en contacteer Ad Verlaw of stel de vraag rechtstreeks via ons contactformulier