Menu

Blog

07/11/2019

Wat u moet weten over de vernieuwde kinderbijslag

Op 1 januari 2019 werd de kinderbijslag hervormd en kwam in Vlaanderen het zogenaamde groeipakket in de plaats. Het belangrijkste verschil tussen beiden systemen is dat voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 hetzelfde startbedrag wordt uitbetaald, in plaats van dit startbedrag te laten afhangen van de volgorde van het kind in het gezin. Daarnaast is de leeftijdstoeslag, waardoor de kinderbijslag werd verhoogd op zes, twaalf en achttien jaar, afgeschaft.

24/09/2019

Uw touroperator failliet, wat nu?

Op maandag 23 september 2019 maakte de Britse moederonderneming Thomas Cook Group Plc het faillissement bekend. Bent u klant bij Thomas Cook? Momenteel bekijkt Thomas Cook België welke mogelijke opties er zijn om de impact van het faillissement van de Thomas Cook Group Plc te beperken voor haar Belgische klanten en medewerkers.

24/09/2019

U bent slachtoffer van een medische fout, wat nu?

Hoogstwaarschijnlijk heeft u wel al eens gehoord van het Fonds voor Medische Ongevallen. Maar weet u wanneer u aanspraak kan maken op een vergoeding van dit Fonds? In dit artikel vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste voorwaarden die door de wet gesteld worden.

17/09/2019

De rechtsbijstandsverzekering is fiscaal aftrekbaar

Op 08 mei 2019 werd de Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, dd. 22 april 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een rechtsbijstandsverzekering betaalt voor u de kosten van een advocaat, wanneer u in een juridische procedure betrokken raakt.

09/09/2019

Al gehoord van de doorgeefschenking?

Mensen leven steeds langer. Dit betekent dat kinderen bij het overlijden van hun ouders vaak niets meer tekort komen. Hun kinderen daarentegen hebben misschien wél nood aan een financieel duwtje in de rug. Door deze generatiesprong te maken, komt het vermogen van de overledene, liefst fiscaal zo voordelig mogelijk, terecht bij de kleinkinderen.

30/08/2019

Vlaamse rechtbanken maken eindelijk (serieus) werk van bemiddeling. Pilootproject van start vanaf 1 september ’19.

De ondernemingsrechtbanken en de balies van West- en Oost-Vlaanderen sloten op 20 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst af om de minnelijke oplossing van geschillen te bevorderen.

12/08/2019

Juridisch advies wat betreft buitengewone kosten

De zomervakantie is traditioneel één van de uitverkoren periodes waarin tussen ouders discussies rijzen omtrent de buitengewone kosten. Wie dient het vakantiekamp te betalen? Wat gebeurt er met de kosten voor kot en andere studie-gerelateerde kosten voor het aankomende schooljaar?

12/08/2019

Verklaring van behoud: de klok tikt

Sedert 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Wat mensen vaak over het hoofd zien is dat deze nieuwe regelgeving ongewenste effecten kan hebben op schenkingen die u reeds in het verleden deed. Zo wordt de manier waarop schenkingen in rekening worden gebracht op het tijdstip van uw overlijden compleet gewijzigd.