Menu

Kitty D'hondt

Advocaat stagiair

Kitty D’hondt studeerde in 2020 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In haar master koos zij voor een major in het strafrecht en een minor in het fiscaal recht. Bijkomstig volgde zij een praktijkcollege schadeloosstelling bij verkeersongevallen. Verder verdiepte zij zich in het familierecht, aansprakelijkheidsrecht en verkeersrecht. Sedert oktober 2020 is zij advocaat te Brugge.