Strafrecht

Het strafrecht omvat in de ruime zin het algemeen strafrecht maar ook de diverse domeinen van het bijzonder strafrecht.

Advocatenkantoor Adverlaw verleent zowel preventieve bijstand via advisering nopens de toenemende bijzondere strafwetgeving, als tussenkomst bij de effectieve strafrechtelijke verdediging in alle fasen van de strafprocedure: Bijstand bij het strafrechtelijk onderzoek, betreffende de voorlopige hechtenis, de verdediging voor de strafrechter…

  • Verkeersrecht
  • Algemeen Strafrecht
  • Economisch strafrecht
  • Sociaal strafrecht
  • Fiscaal strafrecht