Uw kind doet een studentenjob. Is het nog steeds fiscaal ten uwe laste?

Ouders met kinderen ten laste moeten minder belastingen betalen. Als de kinderen een studentenjob doen, en meer verdienen dan de wettelijke grens, zijn ze niet meer ten laste en moeten de ouders meer belastingen betalen.

Ouders krijgen voor de kinderen die ze ten laste hebben een verhoging van de belastingvrije som, dat is het bedrag dat vrijgesteld is van belastingen. Een studentenjob verandert hier zelden iets aan. Alles hangt af van hoeveel de jobstudent verdient (in de brede zin, de zogenaamde nettobestaansmiddelen). Als deze beneden de wettelijke grens voor personen ten laste blijft, verandert er niets aan de fiscale situatie van de ouders.

Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt die grens 3.120 euro voor kinderen van een koppel dat gehuwd is of wettelijk samenwoont, en 4.500 euro voor kinderen van een alleenstaande ouder. Voor een gehandicapt kind van een alleenstaande ouder ligt deze grens op 5.720 euro.

Hoe worden de nettobestaansmiddelen van een student vastgesteld?

De nettobestaansmiddelen zijn alle inkomsten (regelmatig of occasioneel, belastbaar of niet belastbaar) van de student. Bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid (na aftrek van de sociale lasten), inkomsten uit roerende en onroerende goederen waarvan de ouders niet het wettelijk genot hebben, …
Behoren echter niet tot de nettobestaansmiddelen: kinderbijslag, studietoelagen en onderhoudsgelden tot 3.110 euro per jaar.

Let op: ook de eerste schijf van de nettobestaansmiddelen tot 2.590 euro telt niet mee om te bepalen of een student (met een studentenovereenkomst) nog ten laste is van zijn ouders. Bovendien mag men ook beroepskosten aftrekken. Dit zijn de effectieve beroepskosten, indien men deze kan bewijzen, of een forfaitaire aftrek van 20% (met een minimum van 430 euro).

Een voorbeeld:

Als het studentenloon na aftrek van de sociale lasten op 3.175 euro komt, dan mag dat bedrag eerst verminderd worden met 2.590 euro. Het saldo mag vervolgens verminderd worden met een forfaitaire beroepskost van 20 procent. Deze beroepskosten mag men echter verhogen tot 430 euro indien dit voordeliger uitkomt. Het bedrag van de nettobestaansmiddelen komt in dit voorbeeld dan op 155 euro. Dat ligt onder de wettelijke grens en dus blijft de jobstudent ten laste van zijn ouders.

Welke gevolgen heeft het voor de ouders als het kind niet meer ten laste van hen is?

Normaliter krijgen zij een belastingvermindering als het kind fiscaal ten laste is. Als het kind meer verdient dan de grens (zie hierboven), zullen de ouders de belastingvermindering, afhankelijk van de gezinslast en de gezinssituatie, verliezen. Hoe meer kinderen ten laste, hoe groter het verlies zal zijn.

Indien u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren advocaten@verlaw.be

Sofie Longerstay