Contracten opzeggen per aangetekende brief

deze moderne tijden sluit je als consument veel meer en ook makkelijker

dienstencontracten af dan vroeger. Je neemt bijvoorbeeld een internetabonnement,
je verandert van operator of je schrijft je in op een mobiele dienst... Aan al deze
overeenkomsten zijn onlosmakelijk (eenzijdige) algemene voorwaarden vanwege de
aanbieder (in de volksmond: de kleine lettertjes) verbonden.

Algemene voorwaarden en opzegging

We laten de vraag wanneer algemene voorwaarden voor de consument bindend zijn even buiten beschouwing en lichten hier één voorwaarde uit. In de algemene voorwaarden van zon diensten- contract wordt o.a. bepaald hoe en binnen welke tijdspanne (uiterste datum) je het bewuste contract rechtsgeldig kunt opzeggen.

Sommige algemene voorwaarden vermelden dat een gewone brief of een loutere telefonische melding kan volstaan voor de opzegging. Maar wees op je hoede! Ondanks het feit dat dergelijke opzegging op zich als rechtsgeldig moet worden beschouwd (tenminste indien de door jou gehanteerde wijze van opzegging als zodanig in de algemene voorwaarden staat vermeld), word je - als opzeggende partij —  nog al te dikwijls geconfronteerd met de uiteindelijke bewijslast (bewijs van de opzegging).

Opzegging per aangetekende brief

Bij een opzegging per gewone brief, telefonisch of zelfs per e-mail kun je niet (altijd) aantonen dat je de opzegging effectief hebt gedaan. Zeker niet indien je van de bestemmeling (initiële aanbieder) geen enkele schriftelijke reactie op jouw opzegging hebt bekomen. Het is daarom aangewezen en bovendien aan te raden om de opzegging van een dienstencontract toch nog steeds per aangetekende brief te laten gebeuren en dit ongeacht de eventuele andere modaliteiten van opzegging voorzien in de algemene voorwaarden.
Een aangetekende brief is in zo’n geval immers geen overbodige formaliteit, maar verschaft je een gedegen materieel bewijs.
Op die manier creëer je voor jezelf meer rechtszekerheid en sluit je onnodige discussies uit.

Bewijs

Een extra voordeel van de aangetekende zending is bovendien dat je tegelijk (op basis van de externe poststempel op het bewijs van aangetekende zending) kunt aantonen dat je de opzegging tijdig hebt gedaan, zelfs als de bestemmeling de aangetekende brief niet zou afhalen.